IntroductionScouting with Liên Đoàn Ra Khơi
ldrk
- The Scouting movement was started in 1907, England by Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Thereafter, Scouting spread strongly throughout the world. The current headquarter of the International Scouting Organization is located in Geneva, Switzerland.


- Boy Scouting came to America in 1910 with the help of William D. Boyce. Girl Scout in America started in 1912 by Juliette Low.


- Scouting was first introduced in Vietnam by Trần Văn Khắc in 1930.


-
Liên Đoàn (LĐ) Ra Khơi - San Jose was formed in February of 1985 with 3 active units; Boy Scout, Explorer (now called Venture), and Rover Scout. Our Cub Scout unit was later formed in September of 1991 and our Girl Scout units were formed in December 12 of 1995. Liên Đoàn Ra Khơi is currently registered with Boy Scout of America (BSA) and Girl Scout of America (GSUSA) with the units:

* Cub Scout Pack 285 (BSA)
* Boy Scout Troop 285 (BSA)
* Venture Crew 222 (BSA)
* Girl Scout Troop 61212 (GSUSA) - Multi-Levels Unit (Junior, Cadette, Senior)
* Rover Scout: comprised of all registered leaders of above units

Scouting is a guiding movement that supports the teaching of moral character to teenagers and young adults without prejudice of race, color, or religion. The Scout Oath and Laws are the founding principals that guide every Scout while the basis of nature and the Scout Patrol Method are the used as the fundamental tools to direct all Scout activities.  

Additional Info:
green ball
Introduction to Liên Ðoàn Ra Khơi
green ballIntroduction to GS Troop 61212


Vietnamese:
ldrk
- HÐ được Huân tước Baden-Powell thành lập tại Anh Quốc năm 1907. Sau đó phong trào lan rộng trên khắp thế giới .Văn phòng Hướng đạo thế giới đặt tại Geneva, Thụy Sĩ (Switzerland).


- HÐ du nhập vào Việt Nam vào năm 1930, trưởng Trần Văn Khắc là người khai sinh ra phong trào HÐVN.


- Nam HÐ Hoa Kỳ được thành lập năm 1910 bởi William D. Boyce. Nữ HÐ Hoa Kỳ được thành lập năm 1912 bởi Juliette Low.


- 
Liên Đoàn Ra Khơi được thành lập tại San Jose vào tháng 2 năm 1985 khởi đầu với 3 đơn vị Thiếu Nam, Thanh, Tráng. Sau đó phát triển thêm 2 đơn vị nữa là Ấu Nam (Sói Con) vào tháng 9 năm 1991 và Ðoàn Nữ vào ngày 12 tháng 12 năm 1995. Liên Ðoàn Ra Khơi ghi danh với Hội Nam HÐHK (BSA) và Hội Nữ HÐHK (GSUSA) với các danh số:

* Ấu Ðoàn Ra Khơi: Pack 285 BSA

* Thiếu Ðoàn Ra Khơi: Troop 285 BSA
* Thanh Ðoàn Ra Khơi: Crew 222 BSA
* Ðoàn Nữ Ra Khơi: Troop 61212 GSUSA (Chim Non, Thiếu Nữ - Multi-levels GS Unit)
* Tráng Ðoàn Ra Khơi: Các trưởng của các đơn vị trên và các tráng sinh ghi danh như là một "Leader".

Hướng Ðạo là phong trào giáo dục nhằm bổ túc giáo dục học đường và gia đình cho thanh thiếu niên, có tính cách hoàn vũ, không phân biệt màu da, tôn giáo, trình độ.

Ðến với phong trào là hoàn toàn do tự nguyện, sẽ phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Lời hứa, luật HÐ là kim chỉ nam cho mọi HÐS theo mà trau luyện cho mình. Môi trường thiên nhiên và phương pháp hàng đội là căn bản của sinh hoạt HÐ.

Chi tiếc:
green ball Liên Ðoàn Ra Khơi
green ball Đoàn Nữ Ra Khơi 61212NewsLDRK Christmas Party
San Jose, CA.
Dec 17, 2022
ball.green.jpg  Party Invitation brown ball  Website change & error notice:
- Due to a change in website restriction, an error may appear while displaying event pictures.
-
We apologize for any inconvenience while the website is being restructured.

ldrk